Isolering og etterisolering

Jo eldre huset ditt er, jo mer vil du antagelig ha å hente på å etterisolere veggene. Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra, men de fleste anbefaler utenfra, både fordi det bygningsteknisk er en god løsning, og fordi det da er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig.

 

Kan jeg få etterisolert huset mitt?

Det du skal se etter er om det finnes isolasjon i den bygningsdelen du ønsker å få etterisolert. Er det isolasjon av noen art i bygningsdelen vanskeliggjør det isolasjonsarbeidet, for minimumstykkelse på hulrommet kan aldri være mindre enn 7cm.

Er hulrommet mindre vil ikke en etterisolering være vellykket, og en vil ikke dra nytte av det fyringsøkonomisk. Dette gjelder imidlertid ikke på åpne, kalde og ventilerte loft. Der er det fullt mulig å tilleggsisolere på eksisterende isolasjon. I denne forbindelse er det viktig å legge merke til at en ikke stenger for ventilasjonen fra gesims inn på loftet. Dette kan forårsake kondens og ising fra yttertaket.

 

Mengde isolasjon

Nye hus kan i dag ha opptil 400 millimeter isolasjon i veggene. Det er sjelden mulig å etterisolere en eksisterende bolig opp til et slikt nivå. Men skal du først etterisolere, bør du i hvert fall legge 10 centimeter, mener seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova. På 1960- og 1970-tallet var det vanlig med en isolasjonstykkelse på 100 millimeter i ytterveggene. På 1980-tallet gikk man opp til 150 millimeter. Med 100 millimeter ekstra kommer du altså fortsatt ikke i nærheten av nye, energieffektive boliger, men 250 millimeter vil være et akseptabelt isolasjonsnivå for eldre boliger.

 

Utfordringer

Takutspringet kan sette en naturlig grense for hvor mye veggen lar seg bygge ut. Kommer takrenna for nær veggen, kan det være fare for at vann på ville veier trekker inn i isolasjonen. Dessuten mister man verdifull solskygging om sommeren dersom takutspringene blir veldig korte. Dette kan imidlertid oppveies av at godt isolerte vegger også holder solvarmen effektivt ute om sommeren.

Kostnader ved isolering

En annen viktig faktor du bør vurdere i forkant, er økonomien i prosjektet. Etterisolerng er helt klart mest lønnsomt dersom det skjer når du uansett skal bytte ut gammel panel. Har du i utgangspunktet ingen planer om rehabilitering eller utskiftning av kledning, kan det bli vanskelig å forsvare etterisoleringen økonomisk, i hvert fall om du ikke regner med betydelig egeninnsats.

Husk også at dersom utbyggingen blir omfattende, kan det kreve at du søker kommunen før du setter i gang.

Har du spørsmål om isolering eller etterisolering er det bare å ta kontakt med Magne H. Karlsen i Halden, Østfold.

Trenger du hjelp med isolering eller etterisolering? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!